Aanpak en filosofie

ONZE AANPAK EN FILOSOFIE: QUALITY & SERVICE

Correcte adviesverlening

Wij komen tegemoet aan al uw eisen als bedrijf gebaseerd op onze expertise en know how met 100% partnership en process control. Wij beogen een volledige transparantie in ons beleid. Wij zijn een voorstander van

 • open dialoog
 • juiste analyses
 • goede feedback
 • kwaliteit
 • accuraatheid en efficiëntie

Dit uiteraard in functie van wat mogelijk is binnen uw jaarbudget. Wat Industrial en Technical Maintenance betreft, worden de verslagen en adviezen sowieso door een ingenieur geanalyseerd, opgemaakt en opgevolgd.

Environmental thinking

Onze approach

Opmetingen van de lokalen + plaatsbeschrijving:

 • Analyse van de materialen en installaties
 • Analyse van de specifieke taken
 • Analyse van de frequenties van de taken
 • Bepalen van de frequenties van een kwaliteitscontrole
 • Opstellen van een accuraat en efficiënt werkschema dat volledig alle taken omkadert + bijsturingsprogramma
 • Voor Industrial & Technical Maintenance: quality improving program en follow up
 • Toewijzen van het meest geschikte en vast team + werfleiding voor uw onderneming
 • Aanduiden van de vaste vervangers voor uw bedrijf
 • Vastleggen van aantal controles door ons inspectieteam (deze zijn steeds onaangekondigd en kunnen voor, tijdens en na de werkzaamheden van de poetsploeg plaatsvinden)
 • Hierop volgt een korte briefing aan u als klant omdat wij op alle vlakken transparantie beogen en zaken naar u willen terugkoppelen die relevant kunnen zijn voor een betere efficiëntie van de werkzaamheden en vlotter verloop van onze diensten.
 • Na de behoeftenanalyse volgt een gedetailleerde en onderbouwde offerte die een totaaloplossing biedt voor alles wat met uw gebouw te maken heeft qua “schoonmaak en structureel onderhoud”.