Veiligheidsbeleid

ONS VEILIGHEIDSBELEID

Ons personeel wordt zeer bewust gemaakt van een strikt veiligheidsbeleid. Dit doen wij door middel van: Tweemaandelijkse toolbox-meetings rond een bepaald thema van de arbeidsveiligheid Hierin worden ergonomie, producten (dosering + hantering), werken op hoogte, werken met elektrische toestellen en psychosociale aspecten van de arbeid en de aspecten van de werkpost belicht. Gebruik van milieuvriendelijke producten.

 • Onze producten zijn niet irriterend noch milieubelastend en dienen in een droge ruimte bewaard te worden buiten bereik van een elektriciteitskast.
 • Veiligheidsfiches of technische fiches van al de gebruikte producten worden op de werf ter beschikking gesteld.

Gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) is verplicht.

 • Handschoenen: voor hygiënische redenen: reinigen van sanitair ter voorkoming van irritatie van de handen
 • Veiligheidsschoenen: met verstevigde neus en antislipzool
 • Veiligheidshelm
 • Oorbescherming en veiligheidsbril
 • Antistofmasker: bij ontstoffingswerken, in stoffige omgeving
 • Masker met ABEK-filter ter bescherming van ademhalingsorgaan tegen giftige dampen
 • Andere veiligheidskledij ..

Ook hechten wij belang aan controle van de afvalstromen: het afval dient op de juiste wijze te worden geselecteerd en gesorteerd in de daarvoor bestemde containers of zakken. De keuring van het materiaal gebeurt op vastgelegde tijdstippen.

 • Stofzuigers: 6-maandelijks of bij defect
 • Boenmachines: 6-maandelijks of bij defect
 • Schrobzuigmachines: 6-maandelijks
 • Laddervoeten: jaarlijks
 • Veiligheidsharnassen
 • Hoogwerkers

P&L services voert een strikt onderaannemersbeleid. De onderaannemers worden gecontroleerd op arbeidsveiligheid en of zij voldoen aan de sociale en fiscale voorwaarden conform de Belgische arbeidswetgeving. Zij bezorgden ons een kopie van hun polis burgerlijke aansprakelijkheid en polis arbeidsongevallen. Zij worden maandelijks gecheckt of zij aan de RSZ-verplichtingen voldoen en fiscaal in orde zijn. Zij leggen ons jaarlijks keuringsattesten voor van het materiaal waarmee zij werken.